ریپورتاژهای خبری مقالاتی هستند که مقصود تبلیغاتی دارند اما در قالب خبری نوشته میشوند در این بخش از وبلاگ آزکالا ریپورتاژ های تبلیغاتی منتشر میشود.