اطلاعات مهم و کاربردی که مبحث نگهداری کودک و نوزاد ، راه حل هایی که بصورت تجربی از عزیزانی که در مادر بودن نمونه هستند گردآوری شده و برای کاربران خوب آزکالا در این دسته بندی به اشتراگ گذاشته میشود